Marvel mania правила программы лояльности

MAGNUM ДҮКЕНДЕР ЖЕЛІСІНДЕГІ  «MARVEL MANIA»

АДАЛДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жалпы ережелер

 

1.1.             MAGNUM ДҮКЕНДЕР ЖЕЛІСІНДЕ «MARVEL MANIA» атты ынталандырушы (адалдық бағдарламасы) іс-шара (бұдан әрі – «Іс-шара») сатуды ынталандыру мен MAGNUM брендіне адалдықты арттыру шеңберінде өткізіледі, оған назар аудартуға, қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және оны нарықта алға жылжытуға бағытталған.  

1.2. Іс-шара Қазақстан Республикасының аймақтарында: Алматы, Қарағанды, Астана, Шымкент, Талдықорған, Петропавловск, Қызылорда қалаларында өткізіледі.

1.3. Іс-шара «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес ынталандырушы лотерея, бәс тігу, тотализатор, құмар ойын немесе тәуекелге негізделген өзге де ойын болып табылмайды.

1.4.   Ұйымдастырушы осы Іс-шараны жарнамалық сипаттағы ынталандырушы іс-шаралар үшін белгіленген ережелер бойынша өткізеді, осы Іс-шараға қатысу туралы ұсыныс аталған Ереженің талаптарын орындаған адамдардың шектелмеген тобына арналған.

1.5. Іс-шара туралы хабарландыру Интернет желісіндегі http://www.magnum.kz/ сайтында (бұдан әрі – «Сайт») орналастырылады.

1.6. Осы Іс-шара туралы ақпаратпен, осы Ережелермен, Іс-шараға қатысатын дүкендердің тізімімен танысуға болатын Интернет желісіндегі сайт: http://www.magnum.kz/.

1.7. Іс-шараға қатысуға ниет білдірген тұлғалар (бұдан әрі – «Қатысушылар») іс-шараға қатысуға байланысты барлық әрекеттерді осы Ережеде белгіленген тәртіппен, шарттарда, орындарда және мерзімдерде атқаруға міндетті. Іс-шараға қатысу Қатысушылардың осы Ережемен толық келісімін білдіреді.

 2.                Іс-шараны Ұйымдастырушы туралы деректер

2.1.  Іс-шараны Ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады (бұрынғы кезде және бұдан әрі — «Ұйымдастырушы»):

2.1.1. Атауы:  «Magnum Cash&Carry» ЖШС.

2.1.2. Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Астана ш/ауданы, 1/10

2.1.3. Пошта мекенжайы: Алматы қ., Астана ш/ауданы, 1/10

2.1.4. БСН 081040004326

3.                   Іс-шараны өткізу мерзімі

3.1. Іс-шара   2019 жылдың «28» наурызынан 2019 жылдың «22» мамырына дейінгі кезеңде өткізіледі.

 4.                   Іс-шараға Қатысушылар, олардың құқықтары мен міндеттемелері

4.1. Осы Ережелер бекіткен талаптарды орындаған тұлғалар, бұдан әрі осы Ережелердің мәтіні бойынша  Қатысушылар  деп аталады.

4.2. Қатысушылар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдылығымен, сондай-ақ осы Ережелермен   бекітілген құқықтарды иеленген және оларға міндеттемелер жүктелген.  

 5.                   Іс-шараға (Акцияға) қатысу тәртібі

5.1.  Іс-шараның (акцияның) қатысушысы болу және осы Ереженің 6.1-тармағында көрсетілген Кепілді Награданы алуға үміткер болу үшін, осы Ереженің 3.1-тармағында көзделген кезеңде келесі әрекеттерді орындау қажет:

5.1.1. Іс-шараны өткізудің ережелерімен Сайтта және/немесе Magnum дүкенінде танысу.

5.1.2. Акцияға қатысатын Magnum дүкенінен 5000 (бес мың) теңгеден астам сомаға зат сатып алу және кассада MARVEL Әлемнің өшіргіш-кейіпкері жапсырылған қалташа (саше) алу. Әрбір қалташада (сашеде) кездейсоқ таңдалған бір өшіргіш болады. Толық коллекция 16 өшіргіштен тұрады. Акцияға қатысатын дүкендердің тізімі http://www.magnum.kz/  сайтында жарияланған. Өшіргіштердің жалпы саны шектеулі.

   

5.1.3. Өшіргіш салынған бір қалташа (саше) касса чегіндегі әрбір толық 5000 (бес мың) теңге үшін беріледі. Қалташалар (саше) саны барлық ұсынылған жеңілдіктерді ескере отырып, кассалық чектің қорытынды сомасы бойынша есептеледі. Акция ана сүтін алмастырғышы (балалардың сүт қоспасы), темекіге, темекі бұйымдарына, алкогольді және алкогольсіз өнімдерге қолданылмайды. Осы тауарлардың сомасы берілетін өшіргіштердің санын есептеу мақсатында, кассалық чектің жалпы сомасынан шегеріледі.

Шектеу: 1 чек үшін 10 өшіргіштен аспайды.

5.1.4. Қосымша өшіргіштер Акцияның серіктес тауарларын сатып алу кезінде беріледі.

Серіктес-тауарлар сауда залында арнайы белгімен белгіленген. Қосымша өшіргіштерді алу үшін сатып алу қажет болатын серіктес-тауарлардың тізімі, арнайы ұсыныстың әрекет ету кезеңі мен серіктес-тауардың саны Magnum каталогтарында, сондай-ақ http://www.magnum.kz/ сайтында көрсетілген.

Шектеу: 1 серіктістің тауарына, 3 өшіргіштен артық емес беріледі.

Акцияның әрекет ету кезеңінде кез келген Magnum дүкенінен 1999 (бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге үшін өшіргіштерді коллекциялауға арналған альбом және/немесе 2499 (екі мың төрт жүз тоқсан тоғыз) теңге үшін өшіргіштерді коллекциялауға арналған бөлімшесі бар мектеп керек-жарақтарына арналған пенал сатып алуға болады. Тауар саны шектеулі.

5.2.  Қатысушы осы Ереженің 5.1-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасаған жағдайда,

Қатысушы мен Ұйымдастырушы арасында Келісімшарт жасалды деп есептеледі, ал мұндай тұлға Іс-шараға (акцияға) Қатысушы деп танылады.

5.3.  Іс-шараны (акцияны) өткізу кезеңінде Ұйымдастырушы әр дүкенде өшіргіштері бар Қалташалардың (сашенің), өшіргіштерді және/немесе пеналдарды коллекциялауға арналған альбомдардың болуына кепілдік бермейді. Тиісті дүкенде аталған зат қоры таусылған жағдайда, Ұйымдастырушы өшіргіштерді беруден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы. Өшіргіштері бар Қалташалардың (сашенің) орнына ақшалай өтемақы берілмейді. Науқандық тауардың болмауына байланысты шағым қабылданбайды.    

5.4.  Ұйымдастырушы Қатысушылардың санынан шығарып тастауға келесі жағдайларда құқылы:

5.4.1. осы Ереженің 3.1-тармағында белгіленген мерзімдерді бұза отырып, осы Ереженің

5.1-тармағында көзделген іс-әрекеттерді жасаған тұлғалар;

5.4.2. осы Ереженің өзге де ережелерін бұзған тұлғалар.

 

 6.                   Награданың көлемі, нысаны және саны

6.1. Іс-шараның Награда Қоры Кепілдік марапаттан (акциялардан) тұрады: қалташа

(саше), Өшіргіш-MARVEL Әлемнің кейіпкері, жалпы саны 5 000 192 (бес миллион жүз тоқсан екі) дана.

6.2. Награданың сапасына қатысты Ұйымдастырушының міндеттемелері оларды

өндірушілері (өнім берушілердің) ұсынған кепілдіктермен ғана шектеледі. Марапаттың сапасына қатысты шағымдар осы Награданы өндірушілерге (өнім берушілерге) тікелей ұсынылуы тиіс. Награданың тұтастығы мен қызметтік жарамдылығын Қатысушылар тікелей награда алған кезде тексеруі тиіс.     

6.3. Түпнұсқа Награданың өндірушісі, жиынтығы мен сыртқы түрі жарнама

материалдарында бейнеленген олардың суреттерінен ерекшеленуі ықтимал.

6.4. Белгіленген Награданың орнына өтемақы ретінде ақша берілмейді.  

 7.                   Іс-шараны өткізу мерзімі мен шарттары туралы хабарлау тәсілі мен тәртібі.

7.1. Ашық қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында, Іс-шараның Ережелері толық көлемде интернет желісіндегі Сайттарда орналастырылады.

7.2. Іс-шараны ұйымдастырушы осы Ережені акцияны өткізу бөлігінде өзгертуге,

Акция тауарларын ауыстыруға, 5.1.5-тармақта көрсетілген бөлшек сауда бағасын өзгертуге, өшіргіштері бар қалташалар (саше), коллекциялауға арналған альбомдар және/немесе пеналдар қоры таусылған жағдайда, Акцияны өткізуде үзіліс жариялауға немесе Акция мерзімін қысқартуға құқылы.

7.3. Ережелердің өзгеруі немесе Іс-шара тоқтатылған жағдайда, бұл туралы ақпаратты Ұйымдастырушы http://www.magnum.kz/ сайтында орналастырады.

 8.                   Талап етілмеген наградаларды сақтау тәртібі және оларды талап ету тәртібі

8.1. Талап етілмеген наградаларды сақтау жөніндегі ынталандыру іс-шараларын

ұйымдастырушылардың мүмкіндіктері немесе міндеттері қолданыстағы заңнамада белгіленбегендіктен, сонымен қатар ынталандыру Іс-шараларына қатысушылардың Наградаларды алу мерзімі аяқталғаннан кейін оларды талап ету тәртібі, талап етілмеген Наградаларды сақтау тәртібі мен оларды талап ету тәртібі реттелмегендіктен, Наградаларды алу мерзімі өткеннен кейін Ұйымдастырушы оның тәртібін көздемейді және белгілемейді.

 

 9.                  Қосымша шарттар

9.1. Қатысушының Іс-шараға қатысу дерегі оның осы Ережемен танысуын және осы Ережеге сәйкес Іс-шараға қатысуға берген келісімін білдіреді.

9.2. Ұйымдастырушы Іс-шараға Қатысушы тұлғалармен жазбаша келіссөздер немесе өзге де байланыстар түрін жасамайды.

9.3. Қатысушыларға олар осы Ережелерді сақтамаған жағдайда Наградалар берілмейді.

9.4. Ұйымдастырушы, сондай-ақ Ұйымдастырушы Іс-шараны ұйымдастыруға және

өткізуге уәкілеттік берген тұлғаларға Іс-шаралардың ұйымдастырылуы мен өткізілуінің келесі жауапкершілігі жүктелмейді:

9.4.. Ұйымдастырушыға байланысты болмайтын қандай да бір себептер бойынша Қатысушыларға наградалар берудің мүмкін еместігі;

9.4.2. Қатысушылардың Ережелерді сақтамамауы;

9.4.3. Дүлей апат, өрт, су тасқыны, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, бұғаттау, заңнамадағы елеулі өзгерістер, ұйымдастырушы тарапынан бақылауға бағынбайтын басқа да жағдайлар сияқты, егер бұл мән-жайлар осындай міндеттемелерді орындауға кедергі келтірсе, форс-мажорлық мән-жайлар жағдайларында өз міндеттемелерін орындамау;

9.5. Осы Ережеде қолданылатын терминдер тек осы Іс-шараға ғана қатысты.

 ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
«MARVEL MANIA» В СЕТИ
МАГАЗИНОВ MAGNUM

Общие положения

1.1. Стимулирующее мероприятие (программа лояльности) под названием «MARVEL MANIA» В СЕТИ МАГАЗИНОВ MAGNUM (далее – «Мероприятие»), проводится в рамках стимулирования продаж и повышения лояльности к бренду MAGNUM, направлено на привлечение внимания к нему, формирование или поддержание интереса и продвижение его на рынке.

1.2. Мероприятие проводится на территории Республики Казахстан в городах Алматы, Караганда, Астана, Шымкент, Талдыкорган, Петропавловск, Кызылорда.

1.3. Мероприятие не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстана «Об игорном бизнесе».

1.4. Мероприятие проводится Организатором по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем Мероприятии обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших требования настоящих Правил.

1.5. Объявление о Мероприятии размещается в сети Интернет на сайте http://www.magnum.kz/ (далее – «Сайт»).

1.6. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о настоящем Мероприятии, настоящими Правилами, списком магазинов, участвующих в Мероприятии: http://www.magnum.kz/.

1.7. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Мероприятии подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами.

 2.                   Сведения об Организаторе Мероприятия

2.1.   Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (ранее и далее — «Организатор»):

2.1.1. Наименование: ТОО «Magnum Cash&Carry».

2.1.2. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. микрорайон Астана 1/10

2.1.3.  Почтовый адрес: г. Алматы, микрорайон Астана 1/10

2.1.4.  БИН 081040004326

3.                   Срок проведения Мероприятия

3.1. Мероприятие проводится в период с «28» марта 2019 года по «22» мая 2019 года.

 4.                   Участники Мероприятия, их права и обязанности

4.1. Лица, выполнившие требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками.

4.2.  Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, а также настоящими Правилами.

 5.                   Порядок участия в Мероприятии (Акции)

5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия (Акции) и претендовать на получение Гарантированной Награды, указанной в п. 6.1 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 3.1 настоящих Правил, выполнить следующие действия:

5.1.1.Ознакомиться с правилами проведения Мероприятия на Сайте и/или в магазине Magnum.

5.1.2.Совершить покупку в магазине Magnum, который участвует в акции, на сумму свыше 5000 (Пяти тысяч) тенге и получить на кассе запечатанный пакетик (саше) с ластиком-персонажем Вселенной MARVEL. Каждый пакетик (саше) содержит один ластик, подобранный случайным образом. Полная коллекция состоит из 16-и ластиков. Список магазинов, участвующих в акции, опубликован на сайте http://www.magnum.kz/. Общее количество ластиков ограничено.[МЛ1] 

5.1.3.Один пакетик (саше) с ластиком выдается за каждые полные 5000 (Пять тысяч) тенге в кассовом чеке. Количество пакетиков (саше) рассчитывается по итоговой сумме кассового чека с учетом всех предоставленных скидок. Акция не распространяется на заменитель грудного молока (детская молочная смесь), табак, табачные изделия, алкогольную и слабоалкогольную продукцию. Сумма этих товаров вычитается из общей суммы кассового чека для расчета количества ластиков к выдаче.

Ограничение: не более 10 ластиков за 1 чек.

5.1.4. Дополнительные ластики выдаются при приобретении товаров-партнеров Акции. Товары-партнеры отмечены в торговом зале специальным знаком. Список товаров-партнеров, период действия специального предложения и количество товара-партнера, которое необходимо приобрести для выдачи дополнительных ластиков, указаны в каталогах Magnum, а также на сайте http://www.magnum.kz/.

Ограничение: за товары 1 партнёра не более 3 ластиков.

5.1.5. В период действия Акции в любом магазине Magnum, участвующем в Акции, можно приобрести альбом для коллекционирования ластиков за 1999 (Одну тысячу девятьсот девяносто девять) тенге и / или пенал для школьных принадлежностей с отделением для коллекционирования ластиков за 2499 (Две тысячи четыреста девяносто девять) тенге. Количество товара ограничено.

5.2.  При условии совершения Участником действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия (Акции).

5.3.  В период проведения Мероприятия (Акции) Организатор не гарантирует наличие пакетиков (саше) с ластиками, альбомов для коллекционирования ластиков и/или пеналов в каждом магазине. Организатор вправе отказать полностью или частично в выдаче ластиков, в случае исчерпания их запаса в соответствующем магазине. Выдача денежной компенсации взамен пакетиков (саше) с ластиками не производится. В случае отсутствия акционного товара претензии не принимаются.

5.4.  Организатор имеет право исключить из числа Участников:

5.4.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил с нарушением сроков, установленных п. 3.1 настоящих Правил;

5.4.2. лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.

 6.                   Размер, форма и количество Наград

6.1. Наградной фонд Мероприятия состоит из Гарантированной награды Мероприятия (Акции): пакетик (саше) с ластиком-персонажем Вселенной MARVEL, общее количество 5 000 192 (Пять миллионов сто девяносто две) шт.

6.2. Обязательства Организатора относительно качества Награды ограничены гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками). Претензии относительно качества Награды должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этой Награды. Целостность и функциональная пригодность Награды должна проверяться Участниками непосредственно при получении Награды.

6.3.  Производитель, комплектация и внешний вид оригинальной Награды может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

6.4.  Выдача денежной компенсации взамен установленной Награды не производится.  

 7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия.

7.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайтах.

7.2.  Организатор Мероприятия имеет право изменить настоящие Правила в части проведения Акции, заменить товары Акции, изменить розничную цену, указанную в п.5.1.5, объявить перерыв в проведении Акции или сократить срок Акции в случае исчерпания запасов пакетиков (саше) с ластиками, альбомов для коллекционирования и / или пеналов. 

7.3.  В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет размещена Организатором на Сайте http://www.magnum.kz/.

 8. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования

8.1.  В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению невостребованных Наград и не регламентирует порядок их востребования участниками стимулирующих мероприятий по истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.

 9. Дополнительные условия

9.1. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами.

9.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в Мероприятии.

9.3. Награды не выдаются при несоблюдении Участниками настоящих Правил.

9.4.  Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение Мероприятия, не несут ответственности за:

9.4.1. невозможность предоставления Наград Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора;

9.4.2. нарушение Участниками Правил;

9.4.3. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокада, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств;

9.5.  Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Мероприятию.

Вернуться к списку Акций