«БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА!» покупателям «Magnum» в ТД "Адем"

«Magnum» Сауда кешенінде «ТЕГІН КӨЛІК ТҰРАҒЫ!» науқанының шарттары

 

  1. Науқанның атауы:

«ТЕГІН КӨЛІК ТҰРАҒЫ!»

2. Науқанның ұйымдастырушысы:

Атауы:

«Magnum Сash&Сarry» ЖШС

 

Заңды мекен-жайы:

Алматы қ., Ратушный к-сі, 90А

Жедел желі телефоны:

8 800 070 94 70 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін)

Компанияның сайты:

www.magnum.kz

3. Науқанның өткізілу мерзімі:

2017 жылғы 16 қарашаның сағат 09:00 бастап 31 желтоқсанның сағат 24:00 дейін

4. Науқанның өткізілу аумағы:

«MagnumАТАК» Сауда кешені, мына мекен-жайда орналасқан: Алматы қ., Северное кольцо к-сі, 3 үй, «АДЕМ» СҮ

5. Сыйақы:

Көлік тұрағының билеттері ("АДЕМ" СҮ-нің көлік тұрағынан шығу бір рет қолданылатын билеттері)

6. Науқанға қатысу шарттары және көлік тұрағының билетін алу тәртібі:

6.1. Науқан механикасы:

Науқан өткізілу мерзімі (2017 жылғы 16 қарашаның сағат 09:00 бастап 13 желтоқсанның сағат 24:00 дейін), мына мекен-жайда орналасқан: Алматы қ., Северное кольцо к-сі, 3 үй, «АДЕМ» СҮ, Magnum» СК желісінде 5 000 теңгеден артық сомаға сауда жасаңыз, ақпараттық үстелшеде слипі бар фискалдық чекті ұсыныңыз және өзіңіздің бір рет қолданылатын билетіңізді Magnum төлеген көлік тұрағының билетіне айырбастаңыз.

6.2. Көлік тұрағының билетін айырбастау ережесі

1. Ақпараттық үстелшеде слипі бар фискалдық чекті және «АДЕМ» СҮ аумағына кіргенде паркоматта алған көлік тұрағының билетін ұсыну қажет.

2.Филиалдың қызметкері фискалдық чекті келесідей тексереді:

-          Чек сомасы 5 000 теңгеден артық болу керек;

-          Сауда жасалған күні және уақыты – сауда жасалған сәтінен 30 минуттан артық болмау қажет.

3.  Егер барлық параметрлер сәйкес келсе, онда филиалдың қызметкері слипті және Сатып алушының көлік тұрағының билетін алады және оның орнына «АДЕМ» СҮ көлік тұрағынан шығатын Magnum төлеген бір рет қолданылатын көлік тұрағының билетін береді.

 

Назар аударыңыз! Тегін көлік тұрағының талонын «Magnum АТАК» СК кассасында есептескен сәтінен бастап тек қана 30 минут ішінде алуға болады.  Аталған уақыт аяқталғанда көлік тұрағының билеті айырбасталмайды.

 

7. Науқан қатысушыларының құқықтары және міндеттері

7.1  Науқан қатысушысының құқығы бар:

  1. Науқан шарттарымен танысуға.
  2. Ережелермен анықталған тәртіпте Науқанға қатысуға, науқанға тиісті өзгерістер бойынша ақпаратпен танысуға.
    1. Қатысушы Науқанның барлық талаптарын және шарттарын сақтаған жағдайында көлік тұрағының билетін («АДЕМ» СҮ көлік тұрағынан шығатын бір рет қолданылатын билет) талап етуге құқығы бар.

7.2. Науқан қатысушысы міндетті:

1. Науқанның өткізілу Ережелерін сақтау керек.

8. Науқан ұйымдастырушысының құқықтары және міндеттері.

8.1 Ұйымдастырушының құқығы бар:

1.  Науқанның шарттарын www.magnum.kz сайтында ақпаратты енгізу арқылы өзгертуге.

2. Ұйымдастырушы науқанды www.magnum.kz сайтында ақпаратты енгізу арқылы уақытысынан бұрын тоқтатуға құқығын өзіне қалдырады.

3. Бұл Ережелердің талаптарын орындамаған жағдайында көлік тұрағының билетін айырбастаудан бас тартуға.

4. Талап етілмеген көлік тұрағының билетін өз қалауынша қолдануға.

5. Ұйымдастырушы осы Ережелерде көрсетілген жағдайдан немесе Қазақстан Республикасының әрекет ететін заңнамасының талаптары негізінен басқа, Науқаннның Қатысушысымен жазбаша немесе басқа байланыс құралдары арқылы келіссөздер жүргізбеуге құқығын өзіне қалдырады.

8.2. Науқанның Ұйымдастырушысының міндеттері:

1. Ережелермен анықталған тәртіпте Науқанды өткізу керек.

2. Науқанның барлық шарттарын орындаған Жеңімпаздарға жүлде беру қажет.

3. Ұйымдастырушы ҚР заңнамасына сәйкес Сатып алушымен пайда болған дауларды шешуге міндетті.

9. Қосымша шарттар..

9.1. Науқанға қатысу Қатысушылардың бұл Ережелермен автоматты түрде танысуын және оның бұнымен келіскендігін білдіреді.

9.2. Көлік тұрағының билеті ақшалай айырбасталынбайды.

9.3. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы өзінің жеке деректерін Тапсырыс беруші мен Ұйымдастырушы өңдеу, сонымен қатар оның жеке деректерін Науқанды тікелей жүзеге асыратын үшінші тұлғаларға жіберу үшін өз келісімін береді.

 

 

 

 

 

 

Условия программы «БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА!» в Торговом Комплексе «Magnum»

 

1.Наименование программы:

«БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА!»

2. Организатор программы:

Наименование:

ТОО «Magnum Сash&Сarry»

 

Юридический адрес:

г. Алматы, ул. Ратушного 90А

Телефон горячей линии:

8 800 070 94 70 (звонок по Казахстану бесплатный)

Сайт компании:

www.magnum.kz

3. Сроки проведения программы:

С 09:00 16 ноября до 24:00 31 декабря 2017 года

4. Территория проведения программы:

Торговый Комплекс «MagnumАТАК», расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 3, в ТД «АДЕМ»

5. Вознаграждение:

Парковочные билеты (разовые билеты на выезд с парковки ТД "АДЕМ")

6. Условия участия в программы и порядок получения парковочного билета:

6.1. Механика программы:

В период проведения программы (с 09:00 16 ноября до 24:00 13 декабря 2017 года), совершайте покупки в сети ТК «Magnum», расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 3, в ТД «АДЕМ», на сумму свыше 5 000 тенге, предъявите фискальный чек со слипом на информационной стойке и обменяйте свой разовый парковочный билет, на парковочный билет, оплаченный Magnum.

6.2. Правила обмена парковочного билета:

1. На информационной стойке необходимо предъявить фискальный чек со слипом и парковочный билет, полученный в паркомате при въезде на территорию ТД «АДЕМ».

2. Сотрудник филиала проверяет фискальные чек:

- сумма чека должны быть свыше 5 000 тенге,

- дату и время совершения покупок – должно пройти не более 30 минут с момента совершения покупок.

3. Если все параметры соответствуют, сотрудник филиала изымает слип и парковочный билет Покупателя, и взамен выдает парковочный билет на разовый выезд с парковки ТД «АДЕМ», оплаченный «Magnum».

 

Внимание! Получить бесплатный парковочный талон можно только в течение 30 минут с момента расчета на кассе ТК «Magnum АТАК». По истечение указанного времени парковочный билет не обменивается.

 

7. Права и обязанности Участника программы

7.1  Участник программы имеет право:

  1. Ознакомиться с условиями программы.
  2. Принимать участие в программе в порядке, определенном правилами, ознакомиться с информацией об изменениях в программе.
  3. При условии соблюдения всех требований и условий программы, Участник программы вправе требовать парковочный билет (разовый билет на выезд с парковки ТД "АДЕМ").

7.2. Участник программы обязан:

1. Соблюдать настоящие правила проведения программы

8. Права и обязанности Организатора.

8.1 Организатор вправе:

1. Изменять Правила программы путем размещения информации на сайте www.magnum.kz.

2. Организатор оставляет за собой право досрочно остановить программу путем размещения информации на сайте www.magnum.kz,

3. Отказать в обмене парковочного билета, не выполнившему требования настоящих Правил.
4. Использовать невостребованные парковочные билеты по своему усмотрению.

5.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками программы, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего законодательства Республики Казахстан.

8.2. Обязанности Организатора программы:

1. Провести программу в порядке, определенном правилами.

2. Выдать призы Победителям, выполнившим все требования условий программы.

3. Организатор обязан решать споры, возникшие с Покупателем в соответствии с законодательством РК.

9. Дополнительные условия.

9.1. Участие в программе автоматически подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласия с ними.

9.2 Парковочный билет не обменивается на денежный эквивалент.

9.3. Участвуя в программе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию программы.

 

 

 

 

 

 

Вернуться к списку Акций