Информация о выдаче ГСП

Magnum тұрмыс жағдайы төмен отбасы балаларына әлеуметтік пакеттерді беруді алға қойды 
    Наурыз жұлдызынан бастап Magnum атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) тағайындалған тұрмыс жағдайы төмен отбасы балаларына кепілдендірілген әлеуметтік пакеттерді (бұдан әрі – КӘП) беруді бастайды.
  
    Тұрмыс жағдайы төмен отбасы балаларына қосымша қолдау бойынша бастамашылдық ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа тиесілі.
    Елбасының Қазақстан халқына өз жолдауында еңбекке деген мінсіздік, әділеттілік пен ынталандыруды қамтамасыздау мақсатында АӘК тағайындау механизмін түзетуді жүктеді. Мемлекеттік көмектің жаңа шаралары 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап кешенді жүзеге асырылады және өзіне қосады: көп балалы отбасыларға арналған жаңа мемлекеттік жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек, тұрмыс жағдайы төмен отбасы балаларына арналған кепілдендірілген әлеуметтік пакет.
    1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға арналған КӘП өзіне азық-түлік жинағын және гигиеналық құралдар жинағын қосады. 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға арналған мектептерде ыстық тамақтану, оқу керек-жарақтары және мектеп киімі қарастырылады. Сонымен қатар осы санаттағы балалар үшін мектепке дейінгі жол шығындары өтелетін болады.
    Ай сайын берілетін азық-түлік жинағы, балалардың жас санатына байланысты құрамы бойынша ерекшеленеді: 1 жастан 3 жасқа дейінгі және 3 жастан 6 жасқа дейін, әлеуметтік пакеттің құрамы аймаққа байланысты емес бірдей. Жинақтар құрамы Денсаулық сақтау Министрлігінің кеңесі негізінде физиологиялық ерекшеліктерді, өнімнің тағамдық және энергетикалық құндылықтарын және жас мөлшеріне тиісті қолдану нормалары қатынасын ескеріп, қалыптастырылған. Жинақтар құрамына әр түрлі жармалар, езбе, сүт және т.б. (кестеден қараңыз) жатады.тағамдар дәруменделген, өсіп келе жатқан ағзада дәрумендер жетіспеушілігінің орнын толтыруға мүмкіндік береді.
    Тұрмыс жағдайы төмен отбасы әрбір балаға гигиеналық құралдар жинағы тоқсанда бір рет ұсынылады.
    Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі атаулы әлеуметтік көмек алу алушылардың тізімін енді қалыптастырған болатын және қажетті тауарлардың сатып алуына қаражат бөлген болатын. Ал өкіметтің жергілікті органдары әрбір аймақта бағдарламаны жүзеге асыратын серіктестерді анықтаған болатын.
    Magnum еліміздегі ең ірі бөлшек-көтерме компанияларының бірі болып табылады және үлкен филиалдар желісін – 9 қалаларда 69 филиалдарды иеленеді. Сондықтан компания бірнеше аймақтарда: Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Алматы, Солтүстік-Қазақстан, Жамбыл облыстарында тұрмыс жағдайы төмен отбасыларына мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру ұсынысын қабылдаған болатын.
    Magnum үшін бұл коммерциялық емес жоба. Компанияның әлеуметтік жауапкершілігі шеңберінде жүзеге асады және қандай да бір материалдық табыс алуды көздемейді. Компания нарықтан төмен бағамен сатып алуларды, әлеуметтік пакеттерді қалыптастыруды және КӘП алушыларының арасында таратуды қамтамасыздайды.
    Осы жобаның барысында 50 мыңнан астам балалар күнделікті қажетті азық-түлікті алатын болады. Тұрғындар әлеуметтік пакеттерді Magnum-нің белгілі бір дүкендерінде ала алады. Magnum қалыптастырылған әлеуметтік пакеттер облыстардағы тұрғындарға Қазпошта жеткізеді.
    КӘП орасан зор алушыларының мөлшерімен байланысты, әлеуметтік пакеттерді беру кезеңмен жүзеге асырылатын болады – Magnum барлық алушылардан – қала тұрғындарынан http://magnum.kz/ сайтындағы жаңалықтарды және әлеуметтік желілерде компания аккаунттарын бақылап отыруды сұрайды.
    Компанияның сайтында КӘП берілетін филиалдар тізімі тіркеледі.
Әрбір филиалға нақты алушылар тіркелетін болады, сайтта ЖСН тізімі жарияланады. КӘК алушылары өз ЖСН тапқан соң, ол тіркелген Magnum филиалына бару қажет.
Magnum компаниясының филиалдарында әлеуметтік пакеттерді алу үшін жеке куәлікті ұсыну керек. КӘП беру Magnum компаниясының дерекқорында алушылар тіркелген соң, жүзеге асады. 
    Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алу ережелерін білу және кепілдендірілген әлеуметтік пакеттер алу тізіміне қосылу үшін тұратын мекен-жай бойынша аудандық әкімдіктерде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бөлімдеріне жүгіну қажет.
Кепілдендірілген әлеуметтік пакеттің құрамы
Кепілдендірілген әлеуметтік пакеттерді беру мерзімі.
Кестеде қашан және қай Magnum дүкенінде КӘП алуға болатыныңыз көрсетілген.
Өзіңіздің ЖСН тауып, Magnum дүкенінің мекенжайын және алу уақытын біліңіз.

Magnum приступает к выдаче соцпакетов для детей из малообеспеченных семей.
C марта компания Magnum начинает выдачу гарантированных социальных пакетов (далее – ГСП) для детей из малообеспеченных семей, которым была назначена адресная социальная помощь (АСП).
    Инициатива по дополнительной поддержке детей из малообеспеченных семей принадлежит Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил скорректировать механизм назначения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Новые меры государственной помощи реализуются с 1 января 2020 года в комплексе и включают в себя: новое госпособие для многодетных семей, адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.
    ГСП для детей в возрасте от 1 года до 6 лет включает в себя набор продуктов и набор гигиенических средств. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей будут возмещать расходы на проезд до школы.
    Продуктовый набор, который будет выдаваться ежемесячно, отличается по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет, но содержимое соцпакета одинаковое вне зависимости от региона. Состав наборов сформирован на основании рекомендаций Министерства здравоохранения с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления в соответствии с возрастом. Наборы включают в себя различные крупы, пюре, молоко и др. (см. таблицу ниже). Продукты витаминизированы, что позволит компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме.
    Набор гигиенических средств на каждого ребенка из малообеспеченной семьи будет предоставляться раз в квартал.
    Министерство труда и социальной защиты населения уже сформировало списки получателей адресной соцпомощи и выделило средства на закупку необходимых товаров. А местные органы власти в каждом регионе определили партнеров по реализации программы. 
    Magnum является крупнейшей оптово-розничной компанией в стране и обладает большой филиальной сетью – 69 филиалов в 9 городах. Поэтому компания получила предложение участвовать в реализации государственной поддержки малообеспеченных семей в нескольких регионах: Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, в Алматинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях.
    Для Magnum это некоммерческий проект. Он реализуется в рамках социальной ответственности компании и не предполагает получения каких-либо материальных выгод. Компания обеспечивает закуп товаров по ценам ниже рыночных, формирование соцпакетов и их распределение среди получателей ГСП. 
    В ходе этого проекта более 50 тысяч детей будут регулярно получать необходимые продукты. Горожане будут получать соцпакеты в определенных магазинах Magnum. Жителям областей доставку соцпакетов, сформированных Magnum, будет осуществлять Казпочта. 
    В связи с большим количеством получателей ГСП, выдача соцпакетов будет происходить поэтапно – Magnum просит всех получателей – городских жителей следить за новостями на сайте http://magnum.kz/ и аккаунтами компании в социальных сетях.
    На сайте компании будут выкладываться списки филиалов, определенных для выдачи ГСП. К каждому филиалу будут прикреплены конкретные получатели, на сайте будет опубликован список ИИН. Получателю ГСП, после того, как он обнаружит в списках свой ИИН, следует обратиться в филиал Magnum, к которому он прикреплен. 
    Для получения социальных пакетов в филиалах компании Magnum необходимо будет предъявить удостоверение личности. Выдача ГСП будет производиться после регистрации получателей в базе компании Magnum.
    Для уточнения правил получения государственной адресной социальной помощи и включения в списки на получение гарантированных социальных пакетов необходимо обращаться в отделы труда и социальной защиты населения в районных акиматах по месту жительства.
 Содержание гарантированного социального пакета
ГРАФИК ВЫДАЧИ ГАРАНТИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ
В таблице указано, когда и где мы ждем вас, чтобы забрать Ваш ГСП.
Найдите Ваш ИИН и узнайте адрес магазина Magnum и время выдачи